Axxon - strona główna Axxon - o firmie Axxon - produkty Axxon - zglaszanie działań niepożądanych Axxon - kariera Axxon - kontakt Axxon - English version
Zaktualizuj swój Flash Player.
Mapa strony
O firmie
Produkty
Kariera
Kontakt
Zamówienie publiczne 07/2015

AXXON Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego w terapii osób uzależnionych od nikotyny.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020.


Termin składania ofert 03.12.2015 godzina 09:00

- zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 2 - formularz ofertowy (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 3 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 6- wzór umowy (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- ogłoszenie o zamówieniu 7_2015 waga techniczna (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- SIWZ 07_2015 waga techniczna (Data utworzenia: 25.11.2015r.)

- wyjaśnienie treści SIWZ 07_2015 z dnia 27-11-2015 nr 01 (Data utworzenia: 27.11.2015r.)

- ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu (Data utworzenia: 09.12.2015r.)

Copyright © 2018 AXXON Sp. z o.o.
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies - dowiedz się więcej