Axxon - strona główna Axxon - o firmie Axxon - produkty Axxon - zglaszanie działań niepożądanych Axxon - kariera Axxon - kontakt Axxon - English version
Zaktualizuj swój Flash Player.
Mapa strony
O firmie
Produkty
Kariera
Kontakt
Zamówienie publiczne 01/2015

AXXON Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego w terapii osób uzależnionych od nikotyny.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020.


Termin składania ofert 07.12.2015 godzina 09:00
termin otwarcia ofert 07.12.2015, godzina 9:30

- zał. nr 1 -opis przedmiotu zamówienia (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 2 - formularz ofertowy (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 3 - oświadczenie z art. 22 ust. 1 (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 4 - Oswiadczenie o braku powiazan osobowych lub kapitalowych (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- zał. nr 6- wzór umowy (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- ogłoszenie o zamówieniu 01_2015 licencje NAV, BREP (Data utworzenia: 25.11.2015r.)
- SIWZ 01_2015 licencje NAV, BREP (Data utworzenia: 27.11.2015r.)

KOMUNIKAT:
W związku z opóźnionym terminem publikacji SIWZ do zamówienia 01/2015, termin składania ofert zostaje przedłużony do 07.12.2015 godzina 09:00
termin otwarcia ofert 07.12.2015, godzina 9:30

- wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.12.2015 (Data utworzenia: 04.12.2015r.)

KOMUNIKAT:
w związku ze zmianą treści załącznika nr 6 SIWZ 01/2015, Zamawiający zmienia termin dostarczenia ofert z dnia 7.12.2015 na 10.12.2015, g. 9.00

- zał. nr 6- wzór umowy-poprawiony (Data utworzenia: 04.12.2015r.)

- ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu (Data utworzenia: 16.12.2015r.)

Copyright © 2018 AXXON Sp. z o.o.
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies - dowiedz się więcej